Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 

Teaching in Focus 11 "Supporting New Teachers" (mei 2015)

 

De nieuwe Teaching in Focus gaat over de ondersteuning van nieuwe leraren. In de TALIS landen geven leraren met minder dan vijf jaar ervaring vaker les in de ...  lees verder 
 

 

 

Teaching in Focus 10: "Embedding Professional Development in Schools for Teacher Succes" (april 2015)

 

De nieuwe Teaching in Focus gaat over professionele ontwikkeling. Als deze is ingebed in het schoolleven heeft het ...  lees verder 

 

 

 

Rapportage TALIS 2013 over primair onderwijs en bovenbouw voortgezet onderwijs verschenen (februari 2015)

 

TALIS richt zich hoofdzakelijk op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de 2013 ronde konden de deelnemende landen er echter ook voor kiezen om de survey uit te voeren in het primair onderwijs (ISCED 1) en/of de bovenbouw van het voortgezet ... lees verder